Overheidsregelingen voor financiering mkb

6 februari 2015 | Door redactie

De overheid wil met een aantal regelingen de financiering van het mkb verbeteren. Uit een recent onderzoek van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat u vaker een financiering krijgt als u gebruikmaakt van deze regelingen.

De Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) zijn hiervan de belangrijkste. Bij de BMKB staat de overheid borg voor een deel van de financiering die ze aan u verleent. De overheid stond via de BMKB in 2014 voor € 372 miljoen borg, in tegenstelling tot € 344 miljoen in 2013. Deze stijging is vooral veroorzaakt door de tijdelijke verruiming van de borgstelling. U las hier al over in het bericht ‘Verruiming Borgstelling MKB-kredieten in 2014’.

Microfinanciering neemt ook toe

Met de GO krijgen banken voor de helft overheidsgarantie op leningen die groter zijn dan de leningen die onder de BMKB vallen, tot maximaal € 150 miljoen, dus een maximale garantie van € 75 miljoen. Deze regeling is ook populair. De overheid stond in 2014 voor € 109 miljoen garant, terwijlr dit in 2013 nog € 62 miljoen was. Ook microfinanciering via Qredits nam toe. In 2014 werd voor € 18,6 miljoen gefinancierd, € 2,2 miljoen meer dan het jaar daarvoor. De grotere MKB-kredieten via Qredits (tot maximaal € 150.000) waren bij elkaar goed voor € 9,1 miljoen.

Wilt u uw voordeel doen met deze regelingen?

MKB AdviesdeskBent u benieuwd of uw onderneming ook kan profiteren van deze regelingen, dan kunt u dit als Premium-abonnee ook gratis vragen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!