Per 1 april nieuwe regels voor crowdfunding

31 maart 2016 | Door redactie

Op 1 april 2016 treden er nieuwe regels voor crowdfunding in werking. Deze nieuwe bepalingen hebben de bestaande wetgeving op vier punten gewijzigd. In het onlangs gepubliceerde Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 is aangegeven om welke aanpassingen het gaat.

Crowdfunding is een vorm van alternatieve financiering die in de afgelopen jaren zo vaak is toegepast, dat er een wetswijziging nodig is om het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) aan te laten sluiten op de praktijk. Dit is lagere regelgeving bij de Wet op het financieel toezicht (Wft). Er worden per 1 april vier wijzigingen in het BGfo aangebracht:

  • Een versterking van het ontheffingsregime voor het bemiddelen bij het aantrekken van opvorderbare gelden. Het gaat hierbij om nieuwe voorwaarden voor de bedrijfsvoering;
  • Een gerichte vrijstelling op het provisieverbod voor beleggingsondernemingen dat van toepassing was op crowdfundingplatforms;
  • Een gerichte vrijstelling van het verbod om opvorderbare gelden aan te trekken;
  • De inwerkingtreding van nieuwe investeringsgrenzen, die onverantwoorde risico’s bij investeerders moeten beperken.  

Aangescherpte investeringsgrenzen per 1 april

Naast de bovenstaande wijzigingen zal een crowdfundingplatform per 1 april bij investeringen van meer dan € 500 onderzoeken of de investering verantwoord is. Dit is de crowdfunding-investeerderstoets. Deze toets is een aanvulling op de bestaande investeringsgrenzen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit zijn grensbedragen die aangeven welke inleg minimaal vereist is voor een verantwoorde investering (tool). Per 1 april worden deze grensbedragen aangescherpt. Dit is volgens de AFM nodig om beleggers in crowdfunding te beschermen. Als de crowdfunding gericht is op het participeren in het eigen vermogen, dan moet de inleg volgens de huidige investeringsgrenzen minimaal € 20.000 bedragen. Dit grensbedrag zal de AFM per 1 april verhogen naar € 40.000. Is de crowdfunding gericht op het uitlenen van geld (loan based crowdfunding), dan moet de inleg nu nog minimaal € 40.000 bedragen. Deze grens gaat per 1 april omhoog naar € 80.000.