Plannen om het Bosal-gat te dichten

31 mei 2012 | Door redactie

Voor veel buitenlandse bedrijven is Nederland een interessante vestigingsplaats. Dit komt onder andere door de deelnemingsvrijstelling die in de fiscale wetgeving is opgenomen. U betaalt geen belasting over de voordelen uit een deelneming terwijl de deelnemingsrente wel aftrekbaar is. Dit is het zogenoemde Bosal-gat. In het Lenteakkoord is nu een bezuinigingsmaatregel opgenomen, die de gevolgen van dit Bosal-gat moet dichten.

Bij deelnemingsrente gaat het om de rente bij financieringsschulden die het gevolg zijn van de aankoop van deelnemingen of kapitaalstortingen in deze deelnemingen. Het is de bedoeling om deze deelnemingsrente aan te pakken. In het Lenteakkoord is dan ook opgenomen dat er een renteaftrekbeperking komt voor de situaties dat er sprake is van een excessieve aftrek van deelnemingsrente. Hiervan is alleen sprake als de waarde van de deelneming hoger is dan het eigen vermogen. Is dat het geval dan kunt u niet meer alle rente in aftrek brengen.

De totale deelnemingsschuld

U zult dus moeten bepalen wat de totale deelnemingsschuld is. Hierbij hoeft u de deelnemingen die een uitbreidingsinvestering vormen niet mee te nemen. Het is op dit moment nog onduidelijk welke situaties precies onder een uitbreidingsinvestering vallen. In het Lenteakkoord is in ieder geval wel opgenomen welke situaties niet onder deze uitzondering vallen:

  • als er sprake is van een hybride lening aan het lichaam waarin de deelneming is gehouden;
  • als de rente ter zake van de financiering van een dergelijke uitbreiding ook elders in het concern in aftrek is gebracht (zogenoemde double dip);
  • als de financiering van het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden, is aangegaan vanwege de belastingbesparing.

Binnenkort zal een wetsvoorstel volgen met de precieze uitwerking van deze plannen.