Prospectusregels voor mkb toch eenvoudiger?

13 mei 2015 | Door redactie

Onlangs beantwoordde minister Dijsselbloem van Financiën een aantal Kamervragen over het groenboek kapitaalmarktunie. Dit is een plan van de Europese Commissie (EC) dat onder andere moet leiden tot meer financieringsmogelijkheden voor het mkb. Hierdoor moet het op de lange termijn aantrekkelijker worden om te investeren. Uit de antwoorden van de minister blijkt dat de prospectusregelgeving voor mkb-ondernemingen mogelijk toch eenvoudiger wordt.

In het bericht ‘Nog eens € 2,5 miljard extra financiering mkb’ kon u lezen dat minister Kamp van Economische Zaken in de maand juli van 2014 nog eens € 2,5 miljard beschikbaar stelde om financieringsruimte voor het mkb te creëren. Dit plan vult de doelstelling van het groenboek kapitaalmarktunie (pdf) van de EC aan.
In het najaar van 2015 zal de EC een actieplan presenteren waar naar verwachting concrete voornemens in staan om onder andere de prospectusrichtlijn mee aan te passen. Dit liet de minister onlangs weten bij de beantwoording van een aantal Kamervragen over het groenboek.

Beleggersbescherming moet gewaarborgd blijven

Eén van de manieren om de regelgeving voor mkb-ondernemingen simpeler te maken is het vervangen van de controleverklaring door de samenstellingsverklaring, als er sprake is van een uitgifte boven de € 2,5 miljoen. Minister Dijsselbloem ziet hier echter het nut niet van in. Vanuit het oogpunt van de bescherming van de beleggers is het volgens de minister namelijk niet mogelijk om een controleverklaring te vervangen door een samenstellingsverklaring. Dit komt doordat deze verklaring geen zekerheid biedt over de betrouwbaarheid en de verantwoording. Wel zijn er volgens de minister andere mogelijkheden om de eisen voor het mkb te versoepelen. Een manier waarop dit volgens de minister gerealiseerd kan worden, is het aanpassen van de hoeveelheid op te nemen informatie op de omvang en de complexiteit van de mkb-onderneming.

Dringende vragen over de prospectusregelgeving?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de prospectusregelgeving, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!