Qredits krijgt lening van € 100 miljoen

15 januari 2016 | Door redactie

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) vindt het belangrijk dat het mkb groeit. Daarom staat het EZ voor 80% garant bij een lening van de Europese Investeringsbank aan Qredits Microfinanciering Nederland. Deze lening bedraagt € 100 miljoen.

Met de door EZ geboden 80%-garantstelling voor de lening van € 100 miljoen kunnen 1.200 mkb’ers een krediet aanvragen voor een bedrag tot € 250.000. Daarnaast kunnen nog eens 5.300 organisaties een kleiner krediet aanvragen (tool) tot een bedrag van € 50.000. Deze microkredieten vormden vroeger de corebusiness van Qredits, maar al een aantal jaren voorziet deze organisatie in een grotere kredietbehoefte. Dankzij bemiddeling van EZ en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen is aan Qredits als eerste instantie voor microfinanciering zo’n grote lening toegekend. Naast het verlenen van kredieten, ondersteunt Qredits ook bij het schrijven van een bedrijfsplan (tool).

Het mkb groeit gestaag

Voor het mkb is financiering vinden nog steeds lastig. Daarom is in 2015 de grens van een  kredietaanvraag bij Qredits al tot € 250.000 verhoogd. Door deze maatregelen groeit het mkb gestaag. Ook door een breder aanbod aan financieringsvormen, zoals verschillende crowdfundingsvormen (tool) kon het mkb groeien qua omzet en omvang. De bruto toegevoegde waarde van het mkb verhoogde in 2015 met 3,6%. En sinds 2010 zijn er 250.000 midden- en kleinbedrijven bijgekomen. Om deze groei verder te stimuleren, biedt EZ naast de 80%-garantstelling bij de lening van € 100 miljoen  door de Europese Investeringsbank, ook nog eens 6.500 extra kredieten aan.