Renteverlaging bij Qredits door succesvol 2016

20 januari 2017 | Door redactie

Qredits heeft per 1 januari 2017 het rentepercentage met 1% verlaagd. De organisaties die voor dit doorlopende zakelijke krediet in aanmerking komen, profiteren nu dus nog meer van een rentetarief dat lager is dan het rentetarief van de bank.

Qredits is een non-profit dienstverlener die zich richt op het financieren van kleine Nederlandse ondernemingen. In 2016 heeft Qredits een groei doorgemaakt van 27% ten opzichte van 2015 en voor een totaalbedrag van € 42 miljoen aan zakelijke kredieten verstrekt.  Dit goede resultaat was de aanleiding om het rentepercentage voor alle nieuwe microkredieten en mkb-kredieten met 1% te verlagen. Dit is een  positieve ontwikkeling voor organisaties in het midden- en kleinbedrijf die op zoek zijn naar alternatieve financiering (tool)

Qredits boekte succes in 2016

Sinds 2015 kunnen ondernemingen bij Qredits voor maximaal € 250.000 een kredietaanvraag indienen. Daarnaast kunnen startende en bestaande ondernemingen uit het mkb tot een bedrag van maximaal € 50.000 aan microkrediet aanvragen. Het aantal verstrekte microkredieten steeg met 10% naar 1.490 (€ 30 miljoen). In aanvulling op het microkrediet kunnen mkb-ondernemingen gebruikmaken van het mkb-krediet. Dit is een lening voor een bedrag van minimaal € 50.000 tot maximaal € 250.000. Daarvan werden er in 2016 105 verleend (€ 10 miljoen). Sinds 1 juni 2016 biedt Qredits een nieuw flexibel krediet aan, dat alleen in combinatie met een lening van Qredits wordt verstrekt. Dit doorlopende zakelijke krediet (tot € 25.000) heeft de functie van werkkapitaal (tools). Werkkapitaal is het geld dat een onderneming tijdens de dagelijkse werkzaamheden nodig heeft om bijvoorbeeld leveranciers te betalen.