Risicokapitaal tot 1 juli 2020 via de overheid

29 september 2016 | Door redactie

Ondernemingen kunnen volgens de begroting van het ministerie van Economische Zaken tot 1 juli 2020 gebruikmaken van de Groeifaciliteit. Als de Tweede en daarna de Eerste Kamer met dit voornemen instemmen, komt de eerder geplande einddatum van 1 juli 2017 te vervallen.

De Groeifaciliteit is een regeling waarbij de financierder van risicodragend vermogen van ondernemingen een garantie van 50% krijgt. Dit houdt in dat de overheid 50% van het verlies vergoedt als de financiering onverwachts een verlies veroorzaakt voor de financierder. Hier is wel een maximum aan verbonden. Voor participaties komt deze grens neer op € 12,5 miljoen en voor bancaire achtergestelde leningen geldt een maximum van € 2,5 miljoen. Als uw onderneming van de Groeifaciliteit wil profiteren, kan er door uw financierder bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een aanvraag worden ingediend. Een directe aanvraag bij RVO.nl is niet mogelijk.

Eigen vermogen en achtergesteld vreemd vermogen

De Groeifaciliteit moet ertoe leiden dat financiële instellingen eerder risicokapitaal willen verstrekken aan ondernemingen. Risicokapitaal bestaat uit het eigen vermogen (tool) en het achtergestelde deel van het vreemd vermogen van uw onderneming. Dit vermogen speelt een belangrijke rol bij de financiering van een snelle groei, overname, buy-out en internationalisering, maar ook bij een minder gunstige situatie zoals een reorganisatie.