Schadevergoeding voor een te lange procedure

8 oktober 2014 | Door redactie

Sinds 2008 worden er schadevergoedingen toegekend voor vertragingen die zijn ontstaan tijdens beroepsprocedures in onder meer het belastingrecht. De procedure voor het verkrijgen van zo’n schadevergoeding is sinds 1 oktober vereenvoudigd, waardoor u sneller uw schadevergoeding ontvangt.

U kunt om een schadevergoeding  vragen als de procedure van het beroep of het hoger beroep te lang duurt. Om welke termijn het gaat hangt af van de omstandigheden van het geval. Uit de jurisprudentie blijkt dat de bezwaarfase en de beroepsfase maximaal twee jaar mogen duren. Daarnaast mag de behandeling van het hoger beroep maximaal twee jaar in beslag nemen. 

Overschrijding redelijke termijn

Sinds 1 oktober krijgt u eenvoudiger en sneller een schadevergoeding, dankzij een nieuwe beleidsregel waarin de minister van Veiligheid en Justitie bepaalt dat hij geen verweer zal voeren tegen uw verzoek om schadevergoeding te ontvangen. Uit de toelichting bij de beleidsregel (pdf) blijkt dat het gaat om een schadevergoeding van € 500 voor ieder half jaar waarin de zogeheten redelijke termijn is overschreden..

Uitzonderingssituaties bij de toepassing van de nieuwe beleidsregel

De nieuwe beleidsregel is niet van toepassing in de volgende situaties:

  • als er naar verwachting een schadevergoeding van meer dan € 5.000 toegekend zal worden;
  • bij belangrijke rechtsvragen;
  • bij zaken waarin de minister van Veiligheid en Justitie hoger beroep heeft ingesteld tegen een beslissing in een schadevergoedingsprocedure vanwege overschrijding van de redelijke termijn voor het nemen van een besluit;  
  • bij belastingzaken die in cassatie bij de Hoge Raad dienen;
  • bij zaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij het om een overschrijding van de redelijke termijn door de bestuursrechter gaat.