Schadevergoeding voor swapslachtoffer

27 juli 2015 | Door redactie

Rabobank is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een ondernemer die een renteswap had. De bank had de ondernemer weliswaar voldoende voorgelicht over de risico’s bij het aangaan van de renteswap, maar had toch haar zorgplicht geschonden door tijdens de looptijd van de swap niet te waarschuwen toen de negatieve waarde opliep.

Het draaide in die zaak om een onderneming die bij de bank financiering zocht voor haar bouwplannen. Om het renterisico af te dekken, sloot ze op aanraden van de bank een renteswap af. De financiering van de bouw was echter onder voorbehoud van het vinden van een geschikte locatie. Toen de bouw uiteindelijk niet doorging (en daarmee de financiering), liep de renteswap wel gewoon door, ook al had de bank al vernomen dat de bouwplannen afgeblazen waren. De renteswap kwam intussen onder water te staan en de onderneming moest daarom een flink bedrag betalen om onder de swap uit te komen. De onderneming stapte naar de rechter voor een schadevergoeding.

Goed voorgelicht, maar bank had moeten ingrijpen

De rechter oordeelde dat de bank zich voldoende had ingespannen om de onderneming te wijzen op de risico’s van de swap. Maar de bank had haar zorgplicht verzaakt door niet in te grijpen toen bekend was geworden dat de bouwplannen niet doorgingen. De bank had de negatieve waarde van de swap veel te hoog laten oplopen. Dit was extra bezwaarlijk omdat de financiering waar de swap in eerste instantie voor bedoeld was, helemaal niet tot stand was gekomen. De Rabobank had de onderneming dus veel eerder moeten waarschuwen voor de ontstane situatie, en was daarom aansprakelijk voor de ontstane schade. De rechter oordeelde echter ook dat de onderneming niet helemaal onder haar eigen verantwoordelijkheid uit kwam. Hij verdeelde daarom de schadelast: 75% voor de Rabobank en het restant voor de onderneming.

Ook zorgplicht tijdens looptijd

Deze zaak laat zien dat u de bank ook nog tijdens de looptijd van een complex financieel product kan aanspreken op haar zorgplicht. In een eerdere zaak waarin de Rabobank werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding, draaide het nog om de zorgplicht bij het afsluiten van de renteswap. Toen had de bank de onderneming in kwestie niet voldoende op de hoogte gebracht van de gevaren. U las hierover in het nieuwsartikel ‘Bank moet schade door derivaten vergoeden’.
Rechtbank Oost-Brabant, 22 juli 2015, ECLI (verkort): 4429