Staatscourant is altijd betrouwbaar

26 februari 2015 | Door redactie

Uit een recente uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant blijkt dat u mag vertrouwen op de juistheid van de teksten in de Staatscourant. Nieuwe wetten, koninklijke besluiten en ministeriële regeling maakt de regering altijd in de Staatscourant bekend. Ook als besluiten in strijd zijn met de wettekst, mag u van de Staatscourant uitgaan.

In deze zaak ging het om een startend uitzendbedrijf. Het bedrijf was op 3 december 2013 aangemeld als nieuwe werkgever bij de Belastingdienst. Per 1 januari 2014 waren er bij het uitzendbedrijf verzekeringsplichtige werknemers in dienst. Het ging daarbij om een geschat aantal van driehonderd werknemers met een verwacht premieplichtig loon van € 4 miljoen. De Belastingdienst merkte het bedrijf aan als kleine werkgever. De bv was namelijk na 2012 opgestart en daardoor waren er geen loongegevens over 2012 beschikbaar. Als kleine werkgever gold voor de bv een premiepercentage Werkhervattingskas van 5,40%.

Afwijking van de wettekst is niet van belang

Het uitzendbedrijf vond dat niet terecht, want op basis van het in de Staatscourant opgenomen Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014 was de bv ervan uitgegaan dat sprake was van een grote werkgever. In dat geval mocht de bv uitgaan van het rekenpercentage en daardoor betaalde het uitzendbedrijf een lagere premie. De bv vond dat het vertrouwen mocht ontlenen aan het besluit in de Staatscourant. De rechter was het daarmee eens. Het maakte daarbij niet uit dat de tekst van het besluit afweek van de wettekst, want deze fout hoefde niet redelijkerwijs kenbaar te zijn bij de bv. De Belastingdienst moest de premie toepassen die hoorde bij een grote werkgever.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22 januari 2015, ECLI (verkort): 306