Sterke toename van alternatieve financiering in 2022

17 april 2023 | Door redactie

Alternatieve financiering wint aan populariteit. In 2022 is voor bijna € 4 miljard aan non-bancaire financiering verstrekt. Dat is een stijging van 21%. Dit maakte Stichting MKB Financiering bekend naar aanleiding van de resultaten van jaarlijks onderzoek naar het gebruik van alternatieve financiering.

Meer dan 55.000 ondernemingen deden een beroep op alternatieve financiering (toolbox) in 2022, zo blijkt uit het ‘Onderzoek non-bancaire financiering 2022’. Vooral bij financieringen tot € 1 miljoen is de groei duidelijk zichtbaar. Een op de tien financieringen tot € 1 miljoen is non-bancair gefinancierd. Bij financieringen tot € 250.000 is dit zelfs al een op de vijf. Het totaal verstrekte non-bancaire financiering boven € 1 miljoen bedraagt voor het eerst meer dan € 1 miljard. Dit is een stijging van 59%.

Alleen lease afgenomen

Uit het onderzoek van Stichting MKB Financiering blijkt dat alleen het gebruik van lease in 2022 is afgenomen ten opzichte van 2021 (-7%). De volgende financieringsvormen stegen fors:

  • kredietunies (+99%);     
  • direct lending (+72%);
  • vastgoedfinanciering (+51%);
  • crowdfunding (+31%); 
  • factoring (+30%).           

Hoewel het gebruik van kredietunies procentueel sterk is gegroeid, is het aandeel van kredietunies in de non-bancaire financieringsmarkt nog beperkt (0,3%) vergeleken met de twee andere forse groeiers van 2022: direct lending (13,7%) en vastgoedfinanciering (15,7%).

Moeite met aflossen

Uit het ‘Onderzoek non-bancaire financiering 2022’ (pdf) blijkt dat de populariteit van kort zakelijk krediet is toegenomen vanwege de toenemende vraag naar liquiditeit van ondernemers. Ook hadden kredietnemers meer moeite met het aflossen als gevolg van de coronapandemie. Uit het onderzoek kan ook worden geconcludeerd dat geleidelijk aan meer vrouwen in de non-bancaire financiering werken (4% groei in 2022). Wel zijn er minder jongere werknemers onder de 25 jaar werkzaam in de non-bancaire financiering (10% in 2022 ten opzichte van 17% in 2021).