Subsidie mkb-lounge voor internationale presentatie

9 december 2022 | Door redactie

Organisaties die zich ook internationaal op de kaart willen zetten kunnen gebruikmaken van de mkb-loungesubsidie. Deze subsidie is bedoeld voor het mkb en biedt branche- en ledenorganisaties mogelijkheden om zich op een internationale beurs te presenteren.

De mkb-loungesubsidie werkt via een collectieve Nederlandse inzending waarbij organisaties zich kunnen presenteren op internationale beurzen. De subsidie financiert het netwerken en heeft als doel kennismaking met nieuwe markten bijvoorbeeld via vakbeurzen. De subsidie is alleen bedoeld voor netwerkactiviteiten, niet voor het aanprijzen van eigen producten. Zo is de subsidie inzetbaar voor bijvoorbeeld kosten van grondhuur en standbouw van een gemeenschappelijke ruimte in een paviljoen of Netherlands Branding. Het totale subsidiebedrag ligt voor 2022 op € 500.000. Per gezamenlijke inzending (het collectief) is er een maximumbedrag ven € 35.000 beschikbaar.

Begroting en plan van aanpak meesturen

Alle branche- of ledenorganisaties met een Kamer van Koophandelnummer die ook internationaal ondernemen in het statuut hebben staan én die aan de voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor subsidie. Inzendingen moeten voorzien zijn van een begroting met daarin een specificatie van de totale kosten van de grondhuur, standbouw en Netherlands Branding van de Netherlands Lounge. Ook moet u een plan van aanpak meesturen, waarin u bijvoorbeeld de naam van de beurs aangeeft, de kansen voor de sector en de branche vermeldt, het aantal te verwachten deelnemers en de oppervlakte van de stand. De organisatie die voor het collectief de subsidie aanvraagt ontvangt het geld.