Til fondsenwerving naar professioneel niveau

23 december 2015 | Door redactie

Er zijn verschillende manieren om fondsen te werven voor uw organisatie. Daarbij zijn niet alleen de bronnen belangrijk, ook de plek die fondsenwerving in uw organisatie heeft is van belang.

De concurrentie om donateurs is de laatste jaren steeds sterker geworden in de filantropische sector door onder andere de terugtrekkende overheid en de kritische donateur. U zult uw fondsenwervingstechnieken (tool) dan ook op een hoger plan moeten brengen. Daarom hierbij een aantal tips voor professionele fondsenwerving die uw organisatie in het nieuwe jaar kan gaan toepassen. 

  • Zorg voor fiscale kennis in huis; het is van belang dat u potentiële gevers goed kunt informeren over de fiscale voordelen die zij kunnen genieten, zoals de giftenaftrek door het doen van een eenmalige of periodieke gift. Als u een culturele instelling bent, kunnen gevers bovendien profiteren van de multiplier (tool). Fiscale kennis is ook nodig voor uw eigen organisatie, want mogelijk kunt u zelf ook profiteren van bepaalde faciliteiten voor fondsenwerving (tool).
  • Geef governance een plek; omdat uw organisatie vaak publieke middelen besteedt, moet u zich kunnen verantwoorden. Steeds meer sectoren hebben daarom richtlijnen opgesteld voor goed bestuur en toezicht (tools). Door deze te volgen, laat u aan uw achterban zien dat u bewuste keuzes maakt als het gaat om de besteding van giften en publieke middelen, zoals subsidies. Abonnees kunnen in Bestuur Rendement 9-2015 meer teruglezen over compliance, oftewel het naleven van richtlijnen.
  • Lever een helder en transparant jaarverslag; een andere manier om aan te tonen dat u bewust omgaat met middelen is het opstellen van een helder en transparant jaarverslag. Als organisatie moet u nu eenmaal kosten maken om uw missie te kunnen uitvoeren. Door daar open over te zijn, geeft u uw achterban inzicht en vertrouwen.
  • Meet uw impact; een goede manier om te onderbouwen waarom uw organisatie een bepaalde project wel of niet uitvoert en ondersteunt, is het meten van de impact. Zo maakt u inzichtelijk wat uw organisatie voor invloed heeft op de maatschappij en dat is interessant voor potentiële donateurs. Het is soms verstandig om hiervoor deskundigen in te schakelen. 

Stel gratis uw vraag

Wilt u advies over het verbeteren van uw fondsenwerving, dan kunt u gratis een vraag hierover stellen aan de adviseurs van de adviesdesk. U ontvangt dan binnen één werkdag een reactie en binnen vijf werkdagen een antwoord op maat. Stel direct uw vraag.