Uiterlijk 23 juli biljet van f 100 omwisselen

22 juni 2016 | Door redactie

Beschikt uw organisatie nog over guldenbankbiljetten? Het grootste deel van deze biljetten kan omgewisseld worden tot 2032. De biljetten van 100 gulden kunt u echter uiterlijk 23 juli 2016 omwisselen.

Guldenbankbiljetten kunt u via de Nederlandsche Bank (DNB) omwisselen voor euro’s. Aan deze omwisseling zijn geen kosten verbonden. De omwisselkoers staat vast: 1 euro staat voor 2,20371 guldens. DNB heeft een overzicht gemaakt van de biljetten (tool) die u op dit moment nog kunt inleveren. U kunt uw biljetten persoonlijk inleveren of per post opsturen naar DNB. In beide gevallen moet u een aanvraagformulier (pdf) invullen.

Vergeet het legitimatiebewijs niet

De gegevens uit uw formulier worden overgenomen in de administratie van DNB. Vergeet niet om een kopie van het legitimatiebewijs van de indiener mee te sturen bij uw aanvraag. Het omwisselen van guldenmunten is op dit moment niet meer mogelijk via DNB. Dit moet u doen bij de Koninklijke Nederlandse Munt of bij een munthandelaar.