Update van het KVK Geldboek voor Ondernemers

31 maart 2023 | Door redactie

In de nieuwe versie van het KVK Geldboek voor Ondernemers kunnen ondernemers informatie vinden over hoe een financiële administratie eruit moet zien. Onder andere zakelijke begrotingen en het berekenen van ondernemersinkomen passeren de revue. Ondernemers vinden in het boek informatie over verschillende financieringsvormen, administratie, oplossingen bij geldproblemen, belastingen en inkomensondersteunende maatregelen.

Het KVK Geldboek voor Ondernemers is uitgegeven door de Kamer van Koophandel (KvK), het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), Geldfit Zakelijk,  Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en Stichting BKR en bestaat al sinds 2003. De informatie in de publicatie moet ondernemers helpen meer grip op hun financiën te krijgen. In dit KVK Geldboek voor ondernemers staat informatie voor startende ondernemers, er zijn tips en weetjes over verzekeringen en inzicht te krijgen in allerlei vormen van financiering.  

Voorkomen van en omgaan met financiële problemen

In deze versie is de informatie over coronaregelingen ingeperkt. Corona wordt nog wel genoemd als voorbeeld hoe een onderneming opeens in een crisis kan raken. Er zijn twee hoofdstukken gewijd aan financiële problemen. Om financiële problemen te voorkomen worden er handige tips gegeven, zoals: goed plannen en vooruitkijken, vooraf onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om uitgaven snel te verlagen wanneer de omzet langere tijd beneden verwachting blijft, vooraf goed in te calculeren welke reserves er moeten zijn vooral voor toekomstige belastingaanslagen en ondersteuning te vragen van een financieel adviseur. Ook is er informatie over de verschillende toeslagen waarvoor een ondernemer in aanmerking kankomen:zorgtoeslag,kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. En er wordt doorverwezen naar de eigen gemeente voor gemeentelijke inkomensregelingen. Het boek (pdf) sluit af met een handige lijst websites om antwoord te vinden op andere financiële vragen rond ondernemen.