Verruiming Borgstelling MKB-kredieten in 2014

6 november 2013 | Door redactie

Door de economische crisis en strenge kapitaaleisen voor banken kunt u als ondernemer steeds moeilijker aan krediet komen bij de bank. Om het mkb te helpen bij het aangaan van een lening, was er al de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Voor 2014 worden deze regelingen verruimd, zodat u geld kunt blijven lenen voor de groeiplannen van uw bv.

De Borgstelling MKB-kredieten wordt verruimd tot 31 december 2014. Als u nu een lening bij de bank afsluit tot € 226.667, staat de overheid borg voor 45%. Dit wordt verruimd naar 67,5%. Boven die grens staat de overheid nu nog voor 45% borg tot een lening van € 1 miljoen. Dat plafond gaat omhoog naar € 1,5 miljoen. Het percentage blijft met 45% gelijk. De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers bij een jaaromzet tot € 50 miljoen. Uw balanstotaal mag maximaal € 43 miljoen bedragen. 

Ook verruiming voor de GO-regeling

De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is bedoeld voor ondernemingen die te groot zijn voor de hierboven BMKB, en is een garantieregeling voor aanzienlijk grotere leenbedragen. Ook deze regeling wordt verruimd. Het garantiepercentage van 50% blijft hetzelfde, maar het maximumbedrag gaat flink omhoog. Nu ligt de grens nog op € 50 miljoen, maar dit wordt opgehoogd tot € 150 miljoen, waarvan straks dus maximaal tot € 75 miljoen door de overheid gegarandeerd wordt. Bij AgentschapNL kunt u meer informatie vinden over deze regelingen. 

Teruglopende kredietverstrekking

Deze regelingen zijn dringend nodig. De Nederlandsche Bank heeft onlangs onderzoek gedaan en concludeerde dat de groei van de bedrijfskredietverlening afneemt. Kortom: u krijgt als ondernemer steeds moeilijker krediet voor de plannen van uw bv. De banken hebben de voorwaarden voor krediet verder aangescherpt omdat ze onder het huidige economische klimaat de risico’s hoger inschatten.