Werkgroep voor kredietverlening aan mkb

24 april 2014 | Door redactie

Het kabinet heeft besloten om een werkgroep in te stellen om te onderzoeken hoe de kredietverlening aan het mkb verbeterd kan worden. Deze werkgroep moet voor de zomer met concrete voorstellen komen. Dit heeft minister Dijsselbloem van Financiën laten weten aan de Tweede Kamer.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op verzoek van het ministerie van Financiën onderzoek gedaan naar de kredietverlening aan het mkb. Het onderzoek van DNB toont aan dat de financiering door banken aan mkb-ondernemingen onder druk staat: banken wijzen maar liefst 45% van de aanvragen af. De minister van Financiën maakt zich hier zorgen over. Daarom heeft hij een ambtelijke werkgroep ingesteld die de knelpunten gaat onderzoeken. De werkgroep gaat ook voorstellen doen over hoe het mkb beter toegang kan krijgen tot financiering.

Kabinet moedigt particuliere initiatieven aan

Nu ondernemingen steeds moeilijker geld krijgen van de bank, gaan ze op zoek naar alternatieven als crowdfunding en kredietunies. De minister laat aan de Tweede Kamer weten blij te zijn dat dit soort marktiniatieven ontwikkeld worden als alternatief voor bancaire financiering. In het bericht ‘Nieuwe stap voor kredietunies’ las u al dat minister Dijsselbloem de juridische bezwaren voor kredietunies weg wil nemen.