Wetsvoorstel kredietunies door de Eerste Kamer

29 april 2015 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft de initiatiefwet voor toezicht op kredietunies unaniem aangenomen. Met deze wet krijgen kredietunies duidelijke wettelijke kaders waarmee ze ondernemers van financiering kunnen voorzien.

Ondernemingen in het mkb kunnen steeds lastiger terecht bij de bank voor financiering. Alternatieve bronnen van financiering komen echter moeilijk van de grond door wettelijke beperkingen. Zo is het oprichten van een kredietunie nu nog erg lastig omdat kredietunies nog moeten voldoen aan dezelfde hoge eisen als banken. Het wetsvoorstel, dat een initiatief is van CDA en PvdA, zorgt ervoor dat er voor kredietunies specifieke wettelijke kaders komen, waardoor het makkelijker wordt om een kredietunie op te richten.

Kaders in ministeriële regelingen vastgelegd

Een kredietunie is een coöperatie van ondernemingen in dezelfde branche of in dezelfde regio die het geld voor de financiering bijeen brengen. De kredietunie beheert die gemeenschappelijke pot waaruit andere ondernemingen, die ook lid zijn van de kredietunie, geld kunnen lenen. Hierbij treden de participerende ondernemingen vaak als coach op. Zo kan de kans op succes en dus terugbetaling worden vergroot. Het wetsvoorstel dat nu door de Eerste Kamer is aangenomen regelt dat het maximale aantal leden van een kredietunie later bij ministeriële regeling vastgesteld zal worden.