Win een handelsmissie naar het buitenland

28 juni 2016 | Door redactie

Wilt u succesvol zaken doen in het buitenland, dan is het zinvol om mee te reizen met een handelsmissie. Mkb-organisaties maken nu kans op deelname aan zo’n handelsmissie bij het Oranje Handelsmissiefonds. Dit fonds is een initiatief van onder andere MKB Nederland en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meegaan op handelsmissie is niet alleen weggelegd voor grote multinationals. Ook organisaties in het mkb kunnen mee op handelsmissie. De reis wordt dan weliswaar georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar organisaties draaien wel zelf op voor alle reis- en verblijfskosten (tool). Zo’n handelsmissie is dus een flinke investering. Het Oranje Handelsmissiefonds geeft elk jaar tien mkb-organisaties de kans zaken te doen in het buitenland met een handelsmissiepakket ten waarde van € 10.000. U kunt uw organisatie hiervoor inschrijven om hierop een kans te maken. De aanmeldperiode loopt tot 30 september a.s.

Vergoeding van reis- en verblijfskosten

Wordt uw organisatie geselecteerd, dan neemt het Oranje Handelsmissiefonds de reis- en verblijfskosten voor zijn rekening. Bovendien helpt het fonds uw organisatie met netwerken en het leggen van internationale contacten (tools). Ook krijgt uw organisatie begeleiding van experts en praktische ondersteuning (tool). De inschrijving staat open voor mkb-organisaties tot maximaal 250 werknemers.