Wissel uw Wft-diploma nog deze maand in!

6 mei 2016 | Door redactie

Werkt u als financial in een adviserende functie bij een financiële onderneming, dan moet u vakbekwaam zijn volgens de Wet op het financiële toezicht (Wft). Op 1 januari 2014 is het educatiesysteem voor Wft-diploma’s veranderd. U moet vóór 1 januari 2017 beschikken over een nieuwe versie van het Wft-diploma en oude diploma’s inwisselen. Doe dit nog deze maand om te voorkomen dat u door wachttijden buiten de boot valt.

Per 1 januari 2014 is er een nieuw vakbekwaamheidsregime inclusief nieuwe Wft-diploma’s in werking getreden. Financials die adviseren over financiële producten zoals hypotheekrenteaftrek (tool), vermogensopbouw, beleggingsverzekeringen en pensioenproducten (tools), moeten vóór 1 januari 2017 beschikken over een nieuw Wft-diploma. Als u al in het bezit bent van Wft-diploma’s van vóór 1 januari 2014, moet u deze voor een nieuwe versie inwisselen. Diploma’s en certificaten die u na 1 januari 2014 heeft behaald, hoeft u niet in te sturen omdat het systeem die zelf verwerkt bij de omwisselactie. 

Dien uw omwisselverzoek nog deze maand in!

U mag uw oude diploma’s alleen inwisselen als u deelneemt aan Permanente Educatie (PE) en een PE-plustoets aflegt bij een zogenoemd erkend exameninstituut. Op de website van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) vindt u een overzicht van deze instituten. Dien uw omwisselverzoek deze maand nog in, want bij veel exameninstituten krijgt u te maken met een wachttijd die kan oplopen tot een aantal maanden en dan bent u te laat. Als u niet tijdig van de omwisselactie gebruikmaakt, moet u het Wft-diploma (opnieuw) behalen. Overigens moet u, ook als u een nieuw Wft-diploma bezit, in de toekomst nog steeds deelnemen aan een PE-programma.

Abonnees van FA Rendement kunnen meer lezen over de omwisselactie van Wft-diploma's in het juninummer dat 7 juni verschijnt.