Zakelijke voorwaarden belangrijker dan ooit

10 februari 2016 | Door redactie

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) met te hoge en niet-zakelijke rekening-courant schulden maken zich zorgen over de strengere controle hierop door de fiscus. Zij lopen het risico dat de inspecteur hun rekening-courant schuld als niet-zakelijk zal bestempelen, en dus als verkapte dividenduitkering. Zakelijke voorwaarden hanteren bij het afsluiten van een lening met de eigen bv is daarom van groot belang.

Adviesbureau VRB Adviesgroep maakte deze week bekend veel vragen van dga’s te ontvangen over de problematiek. Volgens het adviesbureau hebben veel klanten schulden die oplopen tot meer dan een ton. Bovendien blijkt dat 50 procent van alle dga’s een onzakelijke rekening-courantschuld hebben aan de eigen bv. Voor deze groep dga’s is het slecht nieuws dat de Belastingdienst onlangs nieuwe speerpunten heeft vastgesteld. De fiscus controleert dit jaar strenger de hoogte van de rekening-courantlening van dga's met hun bv, het buitensporig renteloos lenen en het onttrekken van geld uit bv’s voor onzakelijke doeleinden.

Zakelijke lening voldoet aan een aantal voorwaarden

Voldoen aan zakelijke voorwaarden bij het aangaan van een lening voorkomt zorgen en vervelende situaties. Een zakelijke lening voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De lening is schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst.
  • De bv moet voldoende zekerheden bieden.
  • Er moet een zakelijke rente met de bv zijn afgesproken.
  • De bv moet na het opnemen van de lening aan (pensioen)verplichtingen kunnen voldoen.
  • Onder dezelfde voorwaarden zou de bv de lening ook aan een ander verstrekken.