Informatie over reizigers vanaf 2018 in database

21 september 2017 | Door redactie

Vanaf 2018 zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om reserverings- en check-in-gegevens door te geven aan de overheid, aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze kan de data gebruiken voor het bestrijden van terrorisme en criminaliteit.

Het is de bedoeling dat in 2018 een speciale eenheid genaamd Passagiersinformatie Nederland (Pi-NL) operationeel wordt. De eenheid zal onder het gezag van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vallen, en verzamelt en verwerkt de reserverings- en check-in-informatie van (zaken)reizigers; luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht deze data aan Pi-NL af te staan. Denk aan zaken als het vluchtschema maar ook stoelnummer, reisorganisatie, contactinformatie en betaalmethode.

Privacygevoelige informatie (zaken)reizigers verzamelen

De oprichting van de eenheid is het gevolg van de nieuwe EU PNR-richtlijn, waarbij PNR voor ‘Passenger Name Record’ staat. De richtlijn schrijft voor dat iedere EU-lidstaat wetgeving implementeert waardoor dergelijke informatie verzameld kan en mag worden. Het doel is bestrijding van terrorisme en criminaliteit, maar het roept natuurlijk ook vragen op over het verzamelen van dergelijke privacygevoelige data (tools)