Niet met de auto tijdens Nucleaire top

19 februari 2014 | Door redactie

Volgende maand vindt in Den Haag de Nucleaire top plaats. Om deze top goed te laten verlopen, worden zware verkeers- en veiligheidsmaatregelen genomen. Bedrijven in de hele Randstad kunnen daar last van hebben en zijn tijdelijk minder goed of zelfs helemaal niet bereikbaar.

Op 24 en 25 maart 2014 vindt de Nuclear Security Summit (NSS) plaats. In verband met de Nuclaire top zijn verschillende verkeers- en veiligheidsmaatregelen getroffen. Daardoor zijn bedrijven en instellingen in Den Haag en wijde omgeving tijdelijk nauwelijks bereikbaar. Het verkeer tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam moet rekening houden met ernstige hinder. Veel tunnels en wegen worden voor een of meerdere dagen afgesloten waardoor er kans is op lange files. Datzelfde geldt voor het wegennet rond Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, de Bollenstreek, Haarlemmermeer en Leiden.

Thuiswerken tijdens Nucleaire top

De meeste overlast wordt verwacht tijdens de ochtend- en avondspits op maandag 24 maart en dinsdag 25 maart. De overheid adviseert zowel inwoners als werknemers om hun auto te laten staan. Verwacht uw organisatie ook hinder te ondervinden van deze maatregelen, bijvoorbeeld omdat werknemers moeten reizen binnen het gebied Rotterdam-Den Haag- Amsterdam, adviseer werknemers dan om met het openbaar vervoer te reizen. Werknemers laten thuis werken is ook een optie. Natuurlijk is er ook verkeershinder in de stad zelf, met name rond het World Forum. Voor actuele informatie kunt u kijken op van anaarbeter.nl en op denhaag.nl