Uitzonderingen op het inreisverbod voor zakenreizigers

14 januari 2021 | Door redactie

Reizen van buiten de EU of Schengenlanden naar Nederland worden streng afgeraden, als maatregel om de pandemie het hoofd te bieden. Er zijn echter uitzonderingen als de reis een aantoonbaar bijdraagt aan de Nederlandse economie en samenleving.

De overheid hanteert een lijst met strikte voorwaarden voor zakenreizen naar Nederland. Deze geldt voor landen van buiten de EU en het Schengengebied. Zo mogen zakenreizigers alleen naar Nederland afreizen als hun reis urgent is en niet kan worden uitgesteld. Ook als de fysieke aanwezigheid van de zakenreiziger vereist is omdat de bijeenkomst zo vertrouwelijk is dat die niet digitaal kan plaatsvinden, is reizen naar Nederland toegestaan.
Andere voorwaarden zijn, onder andere:
Het bezoek is van vitaal belang voor de Nederlandse economie. De zakenreiziger moet wel in het bezit zijn van een uitnodiging van een Nederlandse partner uit de publieke of private sector en de reisdata moeten bevestigd zijn. Uit deze uitnodiging moet blijken dat aan in ieder geval één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Het bezoek aan Nederland kan een mogelijke directe buitenlandse investering opleveren die bijdraagt aan:

  • de verduurzaming van de Nederlandse economie;
  • de versterking van het Nederlandse innovatievermogen;
  • de verdere digitalisering van de Nederlandse economie.

Het bezoek is van groot belang voor een specifieke in Nederland gevestigde organisatie:

  • zonder het bezoek kunnen de dagelijkse activiteiten niet meer doorgaan;
  • het bezoek zorgt ervoor dat er banen geschept of behouden worden;
  • het bezoek zorgt voor groei of het behouden van de omzet.

Negatief getest

Naast de voorwaarden waar zakenreizigers buiten de EU en het Schengengebied aan moeten voldoen, moeten ze momenteel een negatieve coronatestuitslag op zak hebben die maximaal 72 uur eerder is afgenomen bij aankomst in Nederland. Ook deze test moet aan strikte voorwaarden voldoen.
Naast de testuitslag zijn ook een bewijs van de terugvlucht en hotelreservering verplicht, net als een zogenoemde ‘Note Verbale’ van de Nederlandse ambassade; een formulier waarop de uitzondering van het inreisverbod staat en een eventueel visum. Let op: er geldt een quotum van 500 zakenreizigers per maand. Is dat quotum bereikt, dan moet de reis tot de maand erop worden uitgesteld.