Vliegbelasting geldt straks alleen voor passagiers

Het kabinet voert vanaf volgend jaar toch geen vliegbelasting in voor het vrachtverkeer. Die zou namelijk te veel schade opleveren voor Nederlandse luchthavens. Gevolg is dat het tarief voor vakantievierders en zakenreizigers hoger uitvalt: minstens € 7,45 in plaats van € 7.

24 november 2020 | Door redactie

De vliegbelasting is een milieumaatregel die Nederlanders moet bewegen om vaker het vliegtuig ‘te laten staan’. De belasting geldt voor passagiers die vanaf een Nederlandse luchthaven het vliegtuig nemen. Overstappers zijn uitgezonderd.

Vliegbelasting vrachtverkeer geschrapt

Het kabinet heeft een voorkeur voor een vliegbelasting in Europees verband, maar als dat allemaal te lang duurt, komt er een Nederlandse belasting. Voorlopig staat de invoering van die nationale belasting nog steeds gepland voor 1 januari 2021.  
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel in april al aangenomen, en momenteel heeft de Eerste Kamer het in behandeling. Het kabinet heeft nu een belangrijke wijziging doorgevoerd in het voorstel. Aanvankelijk zou er namelijk niet alleen een vliegbelasting komen voor passagiers, maar ook voor het vrachtverkeer. Maar die laatste belasting komt er toch niet. De schade van zo’n belasting voor Nederlandse luchthavens Schiphol en Maastricht Aachen Airport zou te groot zijn, vindt het kabinet. SEO Economisch Onderzoek heeft onderzoek gedaan naar de effecten van een vliegbelasting op vrachtverkeer. Zij wijzen in hun rapport (pdf) op het risico dat vrachtvervoerders hun activiteiten verplaatsen naar het buitenland. Die ontwikkeling is al ingezet en ‘de belasting kan deze ontwikkeling versnellen’. Met name voor de luchthaven in Maastricht zou het nog moeilijker worden om concurrerend te blijven.

Voorgesteld tarief voor passagiers omhoog

Dat de vliegbelasting op vrachtvervoer niet doorgaat heeft ook gevolgen voor zakenreizigers en vakantievierders. Voor hen gaat het voorgestelde tarief namelijk van € 7 naar € 7,45 per vlucht. Dit tarief is gebaseerd op het prijspeil in 2017. Het tarief kan door de inflatie nog wat hoger uitpakken bij de definitieve inwerkingtreding van de vliegbelasting. Inmiddels heeft het kabinet in antwoorden op Kamervragen (pdf) aangegeven dat het tarief na verwerking van de inflatie per 2021 zou uitkomen op € 7,845.
Dit hogere tarief moet de weggevallen belastingopbrengsten van de vrachtbelasting compenseren, die het kabinet schat op zo’n € 11 miljoen. Wel tekent het kabinet aan dat de belasting in de eerste jaren minder zal opbrengen voor de schatkist dan de eerder geraamde € 200 miljoen per jaar. Dat komt doordat de passagiersaantallen door de coronacrisis lager liggen.

Bijlagen bij dit bericht