Bijlage over gezagsverhouding nu in Handboek Loonheffingen

Een nieuwe bijlage in het Handboek Loonheffingen 2018 geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers meer handvatten om zelf te beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking aan de hand van het criterium ‘gezag’.

18 december 2018 | Door redactie

Hoewel het volgens de Belastingdienst niet mogelijk is om van tevoren alle mogelijke elementen voor de beoordeling van de gezagsverhouding (tool) te definiëren, zijn in de nieuwe bijlage bij het Handboek Loonheffingen 2018 de belangrijkste aspecten opgesomd:

  • leiding en toezicht;
  • vergelijkbaarheid personeel;
  • werktijden, locatie, materialen, hulpmiddelen en gereedschappen;
  • manier waarop de werkende naar buiten treedt;
  • aansprakelijkheid voor risico's;
  • concurrentie- en relatiebeding;
  • beloning.

De Belastingdienst legt in de bijlage elke factor uit en geeft daarnaast een aantal voorbeelden die kunnen helpen in de beoordeling van de aanwezigheid van een gezagsverhouding. Dat is namelijk bepalend voor het type arbeidsrelatie (tool) tussen werkgever en een zelfstandige.

Wel handhaving bij kwaadwillenden

Voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) bestaat sinds 1 mei 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Deze wet zorgde echter vanaf het begin al voor veel onduidelijkheid en onrust. Het kabinet streeft er dan ook naar om op 1 januari 2021 nieuwe wet- en regelgeving rond te hebben. De handhaving van de Wet DBA (tool) is echter nog maar uitgesteld tot 1 januari 2020. Dit betekent dat werkgevers tot die datum in principe geen correctieverplichting, naheffingsaanslag loonheffingen of boete krijgen als er achteraf geen goede beoordeling van een arbeidsrelatie blijkt te zijn gemaakt. Kwaadwillende werkgevers hangt dit wel boven het hoofd, als de Belastingdienst tijdens een looncontrole kan bewijzen dat er sprake is van drie factoren:

  • een (fictieve) dienstbetrekking;
  • evidente schijnzelfstandigheid;
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid.        

Werken volgens modelovereenkomst

Bij twijfel of er sprake is van een dienstbetrekking tussen een werkgever en een zzp’er is een modelovereenkomst (tool) te gebruiken. Als er daadwerkelijk in lijn met de overeenkomst wordt gewerkt, hoeft de werkgever met deze modelovereenkomst de zzp’er niet in de loonheffingen te betrekken.

Bijlagen bij dit bericht

Wet DBA
E-learning | VideoCollege 6 minuten