Coronavirus: kabinet komt met noodmaatregel voor zzp’er

Bij economische tegenslag vangt de zelfstandige zonder personeel (zzp’er) vaak de eerste klappen op. Om te voorkomen dat zzp’ers als gevolg van het coronavirus in zwaar weer terechtkomen, komt het kabinet met een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Deze maatregel is onderdeel van het 'Noodpakket banen en economie', dat op 17 maart 2020 bekend werd gemaakt.

18 maart 2020 | Door redactie

Door de maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus het hoofd te bieden, lopen veel zelfstandigen inkomsten mis. Denk bijvoorbeeld aan de zzp’ers die werkzaam zijn in de horeca en de culturele sector. Om ervoor te waken dat zij straks financieel slachtoffer worden van het coronavirus, kunnen zij een aanvullende uitkering aanvragen voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. Deze tijdelijke maatregel gaat zo snel mogelijk in voor de duur van 3 maanden en wordt uitgevoerd door gemeenten.  

Maatregel geënt op Bbz

De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De zzp’er kan ook een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. De tijdelijke regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk wordt.

Maximaal € 1.500 per maand

Binnen 4 weken (nu duurt dat maximaal 13 weken) wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt. De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal circa € 1.500 per maand (netto), afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling. De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald. Er is ook geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Bij de verstrekking van deze lening wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Ook zal een lager rentepercentage gelden dan nu in het Bbz wordt gehanteerd.