Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst

MS Word 57.56 kb

publicatiedatum 12-08-2019

Download deze tool
Twee partijen komen overeen dat een opdracht wordt uitgevoerd en leggen dit schriftelijk vast door middel van een overeenkomst van opdracht. In deze overeenkomst verbindt de ene partij zich tot het uitvoeren van een opdracht voor de andere partij. Daarbij ontvangt de uitvoerende partij beloning voor de uitvoering van de opdracht. Een dergelijke overeenkomst lijkt veel op een arbeidsovereenkomst, maar is het uitdrukkelijk niet. In deze tool ziet u een voorbeeld van een overeenkomst van opdracht.