Gespecificeerde urenregistratie nodig voor zelfstandigenaftrek

23 februari 2023 | Door redactie

Om als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen moet diegene aan het urencriterium voldoen. Om die uren te kunnen aantonen moet de IB-ondernemer een volledige en gespecificeerde urenregistratie kunnen overleggen. Zonder deze correcte urenregistratie kan de ondernemer de zelfstandigenaftrek op zijn buik schrijven volgens de rechter.

Een IB-ondernemer kan zelfstandigenaftrek claimen in de aangifte als er wordt voldaan aan het urencriterium (tool). Dit houdt in dat de ondernemer minstens 1.225 uur per jaar (video) aan de onderneming moet besteden. De uren moet de ondernemer aannemelijk maken, dit kan door middel van een urenregistratie. Aan deze registratie zijn wel eisen verbonden. Over deze eisen ging het in onderstaande zaak

Niet aan de eisen urencriterium voldaan

In deze zaak betrof het een ondernemer met een eenmanszaak en een reclamebureau sinds 2013. Daarnaast was hij vanaf juni 2016 vennoot in een vof maar die was begin 2017 alweer gestaakt. Ook was hij in 2016 in loondienst bij twee bv’s. De ondernemer had in de aangifte zelfstandigenaftrek en startersaftrek geclaimd. De inspecteur weigerde echter deze aftrekposten omdat de urenregistratie niet aan de eisen voldeed.

Urenoverzicht was veel te globaal

De man ging beroep maar de rechter vond net als de inspecteur dat hij niet aan het urencriterium had voldaan. In zijn urenregistratie stonden getotaliseerde stelposten die veel te globaal waren en ook niet voldoende gespecificeerd. Daar bovenop was het urenoverzicht ook niet volledig. De gewerkte uren waren na 20 juli 2016 niet meer nader gespecificeerd terwijl de man had aangegeven dat hij juist in die periode de meest uren aan zijn onderneming had besteed. De uren die waren aangegeven waren ook niet te rijmen met de uren die hij bij de bv’s in totaal had gewerkt. De zelfstandigenaftrek was dus terecht geweigerd vond de rechter.
Gerechtshof Amsterdam, 31 januari 2023, ECLI (verkort): 387