Zelfstandigenaftrek in 9 jaar terug naar € 5.000

De zelfstandigenaftrek, die nu nog € 7.280 bedraagt, gaat vanaf 2020 in stappen van € 250 in acht jaar en een laatste stap van € 280 omlaag naar € 5.000 in 2028. Daartegenover staat een verhoging van de arbeidskorting in drie stappen. Dit is op Prinsjesdag 2019 bekendgemaakt.

17 september 2019 | Door redactie

Om de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandig ondernemers zo klein mogelijk te maken, heeft het kabinet besloten om de zelfstandigenaftrek te verlagen, maar daarentegen de arbeidskorting per 2020 in 3 stappen te verhogen.

Zelfstandigenaftrek flink omlaag

Een ondernemer voor de inkomstenbelasting komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek van € 7.280 (2019) als hij aan het urencriterium van 1.225 uur voldoet. In het regeerakkoord was al aangegeven dat er maatregelen zouden worden genomen voor de zelfstandigenaftrek. Nu zijn daar dus cijfers aan verbonden. Het bedrag van de zelfstandigenaftrek gaat in 9 jaar omlaag van € 7.280 naar € 5.000. Door de verhoging van de arbeidskorting gaan deze ondernemers er cumulatief gezien toch nog op vooruit belooft het kabinet

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht