Zelfstandigenaftrek moet blijven

8 juni 2015 | Door redactie

De zelfstandigenaftrek zal bij de herziening van het belastingstelsel gewoon blijven. Dit hebben PvdA en de VVD onlangs laten weten bij een discussiebijeenkomst over dit thema.

Met de zelfstandigeaftrek kunt u als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) een bedrag van maximaal € 7.280 van uw winst in de inkomstenbelasting aftrekken. Maar er is al langer discussie over het wel of niet behouden van de zelfstandigenaftrek. De kans bestond namelijk dat het kabinet in de plannen voor de belastingherziening een streep zou zetten door de zelfstandigenaftrek. PvdA en VVD hebben nu aangegeven dat het afschaffen van de zelfstandigenaftrek zeker niet de bedoeling is.

Verschil met werknemer in dienstverband wordt kleiner

De PvdA geeft aan dat er nu een verschil bestaat tussen een werknemer in dienstverband en een zzp'er. Bij de belastingherziening zou dit verschil kleiner moeten worden door de lasten op arbeid van een werknemer in dienstverband te verlagen. De zelfstandigenaftrek blijft wel in stand, maar kan mogelijk iets veranderen om de zzp'er te prikkelen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Het zou voor de zzp'er ook makkelijker moeten worden om werknemers aan te nemen. De VVD is stelliger en wil niets veranderen aan de huidige zelfstandigenaftrek. Ondernemers moeten er door de belastingherziening niet op achteruit gaan. Het is nu wachten op voorstellen voor de belastingherzieninging.