Zelfstandigenaftrek nog veel sneller omlaag

20 september 2022 | Door redactie

Het kabinet zet de komende jaren flink meer vaart achter het afbouwen van de zelfstandigenaftrek. Oorspronkelijk zou dit belastingvoordeel voor onder meer zzp’ers in 2036 zijn afgebouwd tot € 3.240. Maar nu is het de bedoeling dat de aftrek in 2027 nog maar € 900 bedraagt.

Een ondernemer voor de inkomstenbelasting kan aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek als hij aan het urencriterium (tool) voldoet. Dat houdt in dat de ondernemer per jaar minstens 1.225 uur aan de onderneming moet besteden.

Zelfstandigenaftrek daalt naar € 900 in 2027

De overheid is al langer bezig om de zelfstandigenaftrek af te bouwen. Eén van de redenen is het verkleinen van de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers. Het tijdpad voor het verlagen van de aftrek is al verschillende keren aangepast en versneld. Vorig jaar was het nog de bedoeling om de zelfstandigenaftrek terug te brengen naar € 3.240 in 2036. Maar in het coalitieakkoord heeft het nieuwe kabinet al besloten dat het nog sneller moet. Uit de Prinsjesdag-stukken blijkt dan ook dat de regering nog een flink tandje bijzet met de afbouw:

  2022 2023 2024 2025 2026 2027
Zelfstandigenaftrek € 6.310 € 5.030 € 3.750 € 2.470 € 1.200 € 900

Andere vormen van ondernemersaftrek ongemoeid

Naast de zelfstandigenaftrek zijn er nog meer vormen van belastingaftrek voor ondernemers (toolbox) die voldoen aan het urencriterium. Voorbeelden zijn de startersaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Voor deze belastingkortingen heeft het kabinet in de begroting vooralsnog geen nieuwe wijzigingen voorgesteld.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.