Als parttime-ondernemer recht op zelfstandigenaftrek?

3 juni 2020

Heb ik als parttime-ondernemer voor de IB eigenlijk wel recht op de zelfstandigenaftrek? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Om gebruik te mogen maken van de zelfstandigenaftrek moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat u moet voldoen aan het urencriterium. Dit criterium houdt in dat als u op jaarbasis meer dan 1.225 uur in uw onderneming werkt (dit komt neer op gemiddeld 24 uur per week), u recht heeft op zelfstandigenaftrek. U mag dan een vast bedrag van € 6.670 (bedrag 2021) van uw winst aftrekken en betaalt dus minder belasting.

Begrip uren onderneming ruim

Het begrip ‘uren die gewerkt worden in de onderneming’ mag u overigens ruim uitleggen. Reistijd, boekhouding, opleiding in het kader van de onderneming: al deze uren tellen mee. Voldoet u aan het urencriterium, dan kunt u gedurende 3 jaren, naast de zelfstandigenaftrek, ook de startersaftrek toepassen (€ 2.123).

Het urencriterium wordt overigens niet tijdsevenredig herrekend. Met andere woorden: ook als uw onderneming bijvoorbeeld in oktober 2019 is opgericht, moet u in 2019 toch ten minste 1.225 uur werken om voor dat jaar in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek.

Kwalificeert u na 3 jaar niet meer als starter, dan geldt voor ondernemers met een baan nog een extra eis: het zogenoemde grotendeelscriterium. Dit wil zeggen dat u uw werkzame uren voor het grootste deel aan uw onderneming moet besteden. In het geval u bijvoorbeeld bij uw baas op jaarbasis 1.400 uur werkt, moet u voor uw eigen onderneming minimaal 1.401 uur bezig zijn.

Bewijslast ligt bij u

De bewijslast dat u heeft voldaan aan het urencriterium ligt volledig bij u. Meer dan bij fulltime-ondernemers is voor u het bijhouden van uw uren daarom nog meer van belang. Houd daarom niet alleen het aantal uren bij, maar zorg er ook voor dat u door andere stukken (bijvoorbeeld een agenda) uw urenoverzicht kunt onderbouwen.Meer informatie over fiscale ondernemersregelingen vindt u in de toolbox Zo past u de ondernemersregelingen correct toe.