Kan ik niet-benutte zelfstandigenaftrek in een later winstjaar verrekenen?

10 juni 2020

Wat gebeurt er met de zelfstandigenaftrek die ik niet heb kunnen benutten na een verliesjaar? Kan ik die in een later winstjaar dan weer verrekenen?

Voldoet u als ondernemer voor de IB aan het zogenoemde urencriterium, dan heeft u recht op de zelfstandigenaftrek (€ 7.030 in 2020, € 6.670 in 2021). Als de fiscale winst lager is dan de zelfstandigenaftrek, is de zelfstandigenaftrek voor dat jaar gelijk aan het bedrag van de winst. Met andere woorden: door de zelfstandigenaftrek kan er geen verlies bij u ontstaan.

Doorschuiven naar volgend jaar

Als u (vóór de toepassing van de zelfstandigenaftrek) al een verlies heeft, kunt u de zelfstandigenaftrek dus in het geheel niet benutten. Voor starters geldt overigens een uitzondering op deze regeling. Die kunnen de zelfstandigenaftrek, die voor starters bovendien hoger is, wel direct aftrekken. Ook als daardoor een (nog groter) verlies ontstaat.

Het niet-benutte deel van de zelfstandigenaftrek gaat echter niet verloren. U kunt deze namelijk verrekenen met de winsten in de volgende 9 jaren. Voor deze verrekening is het wel noodzakelijk dat u ook in het betreffende jaar voldoet aan het urencriterium (en u moet uiteraard wel voldoende winst maken om de zelfstandigenaftrek te benutten).

Voorbeeld

U had in 2019 een ondernemingsverlies van € 10.000 omdat een grote klant van u failliet ging. U voldeed in dat jaar aan het urencriterium.

Door dit verlies kon u de zelfstandigenaftrek van € 7.280 (bedrag 2019) echter niet benutten. Dit bedrag wordt aangemerkt als niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek en kunt u verrekenen in een of meer van de volgende 9 kalenderjaren.

In 2020 bedroeg uw winst € 40.000 en voldeed u wederom aan het urencriterium. In 2020 kunt u dan dus zowel de zelfstandigenaftrek uit 2019 als uit 2020 benutten. Uw winst bedraagt dan na de toepassing van de zelfstandigenaftrek (€ 7.280 + € 7.030) nog maar € 25.690.Meer informatie over fiscale ondernemersregelingen vindt u in de toolbox Zo past u de ondernemersregelingen correct toe.