Wie kan gebruikmaken van de willekeurige afschrijving?

15 januari 2021

Kan ik als startend IB-ondernemer gebruikmaken van de willekeurige afschrijving?

De willekeurige afschrijving voor starters is bestemd voor ondernemers die recht hebben op de zelfstandigenaftrek voor starters (lees: startersaftrek). Er geldt per kalenderjaar een maximaal willekeurig afschrijfbaar investeringsbedrag van €328.721. Over het meerdere is geen willekeurige afschrijving mogelijk.

Levensduur

Als ondernemer bepaalt u zelf welk deel van een bedrijfsmiddel u in een boekjaar afschrijft, onafhankelijk van de werkelijke levensduur. Zo kunt u er dus ook voor kiezen om een bepaald bedrijfsmiddel in één jaar af te schrijven. Normaal gesproken zou u van een vast percentage per jaar moeten uitgaan (meestal 20% per jaar). In totaal kunt u dus over maximaal € 328.721 per jaar willekeurig afschrijven. Over gebouwen mag u maar tot de bodemwaarde afschrijven. Aangezien de afschrijvingskosten ten laste komen van de winst, kunt u door de willekeurige afschrijving de te betalen IB in een betreffend jaar beïnvloeden.

Investeringsaftrek

Houd wel rekening met de volgende regels:

  • U mag alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die u kocht in de jaren dat u startersaftrek kon krijgen of in het jaar ervoor (het aanloopjaar).
  • Over bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor de Investeringsaftrek, kunt u niet willekeurig afschrijven.