Ziektewet

De Ziektewet (ZW) regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering van UWV. Daarbij gaat het om werknemers die geen werkgever (meer) hebben, onder de no-riskpolis vallen of ziek zijn als gevolg van een zwangerschap.

De hoogte van de ZW-premie wordt voor grote, middelgrote en kleine werkgevers op verschillende manieren bepaald. Over het algemeen geldt: hoe meer (ex-)werknemers een beroep doen op een Ziektewetuitkering, hoe hoger de premie voor een werkgever is. Werkgevers kunnen ook eigenrisicodrager worden voor de ZIektewet, dan hoeven ze de werkgeverspremie niet te betalen, maar komen de ZW-uitkeringen én de inspanningen voor re-integratie op hun eigen bordje terecht.

Nieuws

Wat als UWV te laat reageert op een aanvraag?

14-02-2024

UWV moet zich bij verzoeken van uw organisatie aan de deadlines houden, of het nu gaat om het aanvragen van een Ziektewetuitkering of proefp...

Melden apart toepassen VCR: uiterste datum nadert

05-02-2024

Een eigenrisicodrager met een private uitvoerder die namens hem uitkeringen voor de Ziektewet (ZW) of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids...

Ex-werknemer via ‘startperiode’ aan de slag als zzp’er

01-02-2024

De zogenoemde ‘startperiode’ van UWV moet het voor mensen in de Werkloosheidswet (WW) makkelijker maken om als zzp’er aan de slag te gaan. S...

Controle Whk-beschikking 2024 is geen overbodige luxe

04-12-2023

In deze periode verstuurt de Belastingdienst de premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2024 naar alle werkgevers. Werkgevers doen er verstandi...