Ziektewet

De Ziektewet (ZW) regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering. Daarbij gaat het om werknemers die geen werkgever (meer) hebben, onder de no-riskpolis vallen of ziek zijn als gevolg van een zwangerschap.

De hoogte van de ZW-premie wordt voor grote, middelgrote en kleine werkgevers op verschillende manieren bepaald. Over het algemeen geldt: hoe meer (ex-)werknemers een beroep doen op een Ziektewetuitkering, hoe hoger de premie voor een werkgever is.

Uitgelicht

Model arboverklaring voor eigen risico dragen...

Aan het Handboek Loonheffingen 2016 is onlangs informatie toegevoegd over de arboverklaring die een werkgever met zijn aanvraag kan...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 10-10-2016

Premie WGA en ZW-flex 2020 berekenen met rekenhulp...

Werkgevers kunnen nu zelf hun gedifferentieerde premie voor de WGA en ZW-flex voor 2020 berekenen met behulp van de ‘Premiewijzer gedifferentieerde...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 23-09-2019

Marktanalyse eigenrisicodragerschap Ziektewet

Uw organisatie kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Dat wil zeggen dat de werkgever zelf opdraait voor de uitkering en re-integratie...

Vergelijking
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 24-09-2019

Wie betaalt het loon als een zwangere werkneemster...

Als een zwangere werkneemster ziek wordt, hoeft uw organisatie niet altijd haar loon volledig door te betalen. Het hangt af van het...

Verdiepingsartikel
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 06-11-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Wie betaalt het loon als een zwangere werkneemster ziek wordt?

Zwangerschap 4 minuten | 06-11-2019

Als een zwangere werkneemster ziek wordt, hoeft uw organisatie niet altijd haar loon volledig door te betalen. Het hangt af van het moment v...

Vraag en antwoord

Moeten we een zieke oproepkracht doorbetalen?
De precieze behandeling hangt af van het type oproepovereenkomst. Dat kan een nulurencontract zijn of een voorovereenkomst. Bij een nulurencontract is de oproepkracht verplicht om te komen als de werkgever hem oproept. Als hij ziek wordt tijdens een oproepperiode moet hij minstens 70%... Lees het hele antwoord