Ziektewet

De Ziektewet (ZW) regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering. Daarbij gaat het om werknemers die geen werkgever (meer) hebben, onder de no-riskpolis vallen of ziek zijn als gevolg van een zwangerschap.

De hoogte van de ZW-premie wordt voor grote, middelgrote en kleine werkgevers op verschillende manieren bepaald. Over het algemeen geldt: hoe meer (ex-)werknemers een beroep doen op een Ziektewetuitkering, hoe hoger de premie voor een werkgever is.

Uitgelicht

Model arboverklaring voor eigen risico dragen...

Aan het Handboek Loonheffingen 2016 is onlangs informatie toegevoegd over de arboverklaring die een werkgever met zijn aanvraag kan...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 10-10-2016

Premie WGA en ZW-flex 2020 berekenen met rekenhulp...

Werkgevers kunnen nu zelf hun gedifferentieerde premie voor de WGA en ZW-flex voor 2020 berekenen met behulp van de ‘Premiewijzer gedifferentieerde...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 23-09-2019

Eigenrisicodrager Ziektewet vergelijken

Uw organisatie kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Dat wil zeggen dat de werkgever zelf opdraait voor de uitkering en re-integratie...

Marktanalyse
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 24-09-2019

Wie betaalt het loon als een zwangere werkneemster...

Als een zwangere werkneemster ziek wordt, hoeft uw organisatie niet altijd haar loon volledig door te betalen. Het hangt af van het...

Verdiepingsartikel
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 06-11-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Gevolgen aanpassing premieheffing voor arbeidsongeschiktheidsfonds

Loonadministratie 6 minuten | 08-09-2021

De overheid wil kleine werkgevers verder tegemoetgekomen qua lasten rond ziek personeel. Ditmaal staat er een verlaging van de premie voor h...

Regels rond doorbetaling van loon bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte 8 minuten | 13-04-2021

Als uw organisatie met zieke werknemers te maken krijgt, komen er vele verplichtingen om de hoek kijken. Sowieso heeft de werkgever de plich...

Wanneer vallen werknemers onder de Ziektewet?

Ziektewet 5 minuten | 22-02-2021

Sommige groepen werknemers hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, omdat bijvoorbeeld de kans op uitval groter is. Om te voorkomen...

Vraag en antwoord

Wat is een verhaalsanctie bij een zieke werknemer met een tijdelijk contract?
De loonsanctie bij ziekte is veel werkgevers wel bekend: oordeelt UWV na twee jaar van arbeidsongeschiktheid van een werknemer dat de werkgever te weinig heeft gedaan aan re-integratie of verzuimd heeft om administratieve plichten na te komen, dan moet de werkgever het loon maximaal een... Lees het hele antwoord