Bekendmaking sociale premies voor 2013

23 november 2012 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de nieuwe rekenregels bekendgemaakt. In dit overzicht zijn de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen opgenomen die per 1 januari 2013 gelden. Ook de nieuwe uitkeringsbedragen staan erin.

Zoals u al kon lezen in het bericht ‘Minimumlonen 1e helft 2013 bekendgemaakt’, stijgt het wettelijk minimumloon per 1 januari 2013 met 0,91%. Dat betekent dat ook het maximumdagloon van de WAO-, WIA-, WW- en ZW-uitkering met dat percentage omhoog gaat. Het maximumdagloon bedraagt daardoor per 1 januari 2013 € 194,85, inclusief vakantiebijslag. Op jaarbasis is dat € 50.855,85. Daarmee is het vrijwel gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen dat in 2013 stijgt van € 50.064 naar € 50.853 op jaarbasis.
Als uw onderneming eigenrisicodrager is voor de WGA of Ziektewet, draait u op voor de loondoorbetaling van respectievelijk langdurig arbeidsongeschikten of ex-werknemers. U hoeft dan niet méér dan het maximumdagloon aan de werknemer te betalen.

Sociale premies, tarieven en heffingskortingen

De rekenregels voor 2013 bevatten ook een aantal overzichten:

  • In bijlage I.1 staan de premiegrenzen per 1 januari 2013.
  • In bijlage I.2 staan de mutaties in de premies in 2013 ten opzichte van 2012.
  • In bijlage II.1 staat een overzicht van de AOW- en ANW-uitkeringen die worden afgeleid van het referentieminimumloon.
  • In bijlage II.2 staan de referentieminimumjeugdlonen.
  • In bijlage II.3 staan de normbedragen voor de Toeslagenwet.
  • In bijlage II.4 staan de bedragen AOW/ANW per 1 januari 2013.
  • In bijlage II.5 staan de bedragen voor de Bijstand voor pensioengerechtigden in 2013.
  • In bijlage II.6 staan de kwartaalbedragen voor de Kinderbijslag in 2013.