Bekendmaking sociale premies voor 2013

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de nieuwe rekenregels bekendgemaakt. In dit overzicht zijn de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen opgenomen die per 1 januari 2013 gelden. Ook de nieuwe uitkeringsbedragen staan erin.

23 november 2012 | Door redactie

Zoals u al kon lezen in het bericht ‘Minimumlonen 1e helft 2013 bekendgemaakt’, stijgt het wettelijk minimumloon per 1 januari 2013 met 0,91%. Dat betekent dat ook het maximumdagloon van de WAO-, WIA-, WW- en ZW-uitkering met dat percentage omhoog gaat. Het maximumdagloon bedraagt daardoor per 1 januari 2013 € 194,85, inclusief vakantiebijslag. Op jaarbasis is dat € 50.855,85. Daarmee is het vrijwel gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen dat in 2013 stijgt van € 50.064 naar € 50.853 op jaarbasis.
Als uw onderneming eigenrisicodrager is voor de WGA of Ziektewet, draait u op voor de loondoorbetaling van respectievelijk langdurig arbeidsongeschikten of ex-werknemers. U hoeft dan niet méér dan het maximumdagloon aan de werknemer te betalen.

Sociale premies, tarieven en heffingskortingen

De rekenregels voor 2013 bevatten ook een aantal overzichten:

  • In bijlage I.1 staan de premiegrenzen per 1 januari 2013.
  • In bijlage I.2 staan de mutaties in de premies in 2013 ten opzichte van 2012.
  • In bijlage II.1 staat een overzicht van de AOW- en ANW-uitkeringen die worden afgeleid van het referentieminimumloon.
  • In bijlage II.2 staan de referentieminimumjeugdlonen.
  • In bijlage II.3 staan de normbedragen voor de Toeslagenwet.
  • In bijlage II.4 staan de bedragen AOW/ANW per 1 januari 2013.
  • In bijlage II.5 staan de bedragen voor de Bijstand voor pensioengerechtigden in 2013.
  • In bijlage II.6 staan de kwartaalbedragen voor de Kinderbijslag in 2013.