Bredere doelgroep voor no-riskpolis

12 april 2016 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een pilot starten waarbij werknemers die een jaar in de Ziektewet (ZW) hebben gezeten onder de doelgroep van de no-riskpolis vallen. De pilot zal op zijn vroegst in 2017 van start gaan.

De aanleiding van de pilot is een voorstel van de werkgroep Kanker & Werk om werknemers die kanker hebben (gehad) onder de doelgroep van de no-riskpolis te laten vallen. Dit zou het financieel risico moeten wegnemen dat werkgevers lopen als zij een werknemer tijdens of na het herstel van kanker in dienst nemen. Als een werknemer onder de no-riskpolis valt, hoeft een werkgever geen loon door te betalen als de werknemer ziek wordt. UWV keert dan (opnieuw, in het geval van de pilot) een ZW-uitkering uit.

Pilot voor alle vangnetters na Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Volgens de minister is een pilot specifiek voor (ex-)kankerpatiënten echter organisatorisch niet uitvoerbaar. Ook heeft hij zijn bedenkingen bij het maken van onderscheid tussen werknemers die kanker hebben en werknemers met een andere chronische ziekte. Hij wil daarom een pilot starten waarbij vangnetters die na 52 weken in de Ziektewet hun ZW-beoordeling hebben – ongeacht hun diagnose – onder de doelgroep van de no-riskpolis vallen. Naar aanleiding van de pilot laat de minister monitoren of deze werknemers daadwerkelijk eerder een nieuwe baan vinden. Hij zal hierbij met name letten op de effecten voor (ex-)kankerpatiënten.  

Bijlagen bij dit bericht