Controleer overzicht Ziektewet van UWV goed

29 mei 2013 | Door redactie

Als u het niet al heeft, krijgt u binnenkort van UWV een overzicht van de (ex-)werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering ontvingen. Het is belangrijk om dit overzicht goed te controleren. Op basis hiervan stelt de Belastingdienst namelijk de hoogte van de premies voor de nieuwe Ziektewet vast. Door eventuele fouten in het overzicht te signaleren en te laten corrigeren door UWV, kunt u voorkomen dat uw organisatie onterecht veel premie betaalt.

Om vast te stellen hoeveel premie werkgevers voor de nieuwe Ziektewet moeten betalen, stuurt UWV werkgevers een overzicht van de werknemers en ex-werknemers die in 2012 in de Ziektewet terechtkwamen. Hierbij gaat het om (ex-)werknemers met een vast en een tijdelijk dienstverband die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen.
Werkgevers ontvangen in het najaar van de Belastingdienst een overzicht waarop de bedragen voor de ZW-flex- en WGA-flexpremies vermeld staan. Het overzicht van de Belastingdienst is gebaseerd op het eerder verstuurde overzicht van UWV. Het is dus belangrijk dat u het overzicht van UWV goed controleert en eventuele fouten meldt en laat corrigeren door UWV. De kosten voor onterecht betaalde premielasten kunnen namelijk oplopen tot wel € 500.000 per werknemer.

Bezwaar maken tegen overzicht Ziektewet

Binnen vier weken na ontvangst van de lijst van UWV moet u aangeven welke beschikkingen u wilt ontvangen. Als u deze heeft ontvangen, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Medische beschikkingen (herstelverklaringen) worden naar de arbodienst gestuurd. Hiervoor geldt een bezwaartermijn van twee weken.
Meer over de nieuwe Ziektewet heeft u kunnen lezen in het bericht ‘Strengere regels Ziektewet deels uitgesteld’.