Dit jaar langer eigenrisicodragen aanvragen?

12 augustus 2013 | Door redactie

Er gaan stemmen op om de aanmeldingstermijn voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW te verlengen. UWV blijkt namelijk niet op tijd de gegevens te kunnen verstrekken die werkgevers nodig hebben voor het inschatten van het arbeidsongeschiktheidsrisico in hun onderneming.

Een wijziging van het eigenrisicodragerschap voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW) kunt u twee keer per jaar laten ingaan, namelijk per 1 juli en per 1 januari. U moet dan minimaal 13 weken voor de inwerkingtreding de wijziging doorgeven aan de Belastingdienst. Wilt u per 1 januari 2014 het eigenrisicodragerschap aangaan of juist stopzetten, dan moet u dit vóór 2 oktober 2013 doorgeven met een formulier (pdf) van de fiscus. 

UWV verstuurt lijst met gegevens uitkeringsgerechtigden

Om een weloverwogen besluit over het eigenrisicodragerschap voor de ZW te nemen, heeft u de gegevens van UWV nodig over uw (ex-)werknemers die in 2012 recht hadden op een ZW-uitkering. Deze lijsten verstuurt UWV deze zomer. Als gegevens op deze lijsten incorrect zijn, kunt u de betreffende beschikkingen aanvragen en hiertegen bezwaar maken. Hierover kon u al lezen in het bericht ‘Laat Ziektewet-overzicht UWV tijdig corrigeren!’.

Werkgevers kunnen risico’s niet goed inschatten

Aon Hewitt – adviseur in risicomanagement en verzekeringen – heeft in een brief aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (pdf) aangegeven dat UWV nooit voor 1 oktober 2013 kan reageren op de gemaakte bezwaren. Werkgevers kunnen daardoor de risico’s voor het wel of niet aangaan van het eigenrisicodragerschap per 1 januari 2014 niet goed inschatten. Aon pleit daarom voor een verlenging van de aanmeldingstermijn.
Als eigenrisicodrager voor de WGA of ZW betaalt u geen premie meer aan UWV. Het risico op arbeidsongeschiktheid kunt u onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij. Door de modernisering van de Ziektewet veranderen de premies die werkgevers betalen aan UWV als werknemers ziek worden. Zie het bericht ‘Gemiddelde premie voor ZW-flex gepubliceerd’ voor meer informatie over de hoogte van deze premies.