Eerste Kamer akkoord met strengere Ziektewet

15 oktober 2012 | Door redactie

De regels voor de Ziektewet worden aangescherpt. De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Wel is de invoering van de strengere Ziektewet met één jaar uitgesteld. De wet wordt nu van kracht op 1 januari 2014.

Nadat de Tweede Kamer al had ingestemd met de strengere regels, moest ook de Eerste Kamer zich nog buigen over het wetsvoorstel dat de Ziektewet zou aanscherpen. Dat is dus onlangs gebeurd. De strenge regels moeten zieke flexwerkers, uitzendkrachten en werklozen – de zogenoemde vangnetters – stimuleren om snel weer aan het werk te gaan.

Wijzigingen gaan pas in op 1 januari 2014

De strenge regels zouden aanvankelijk ingaan op 1 januari 2013. Als gevolg van het deelakkoord tussen VVD en PvdA is de invoering van een aantal wijzigingen echter met één jaar uitgesteld. De periode voor proefplaatsing bij een werkgever door UWV met behoud van uitkering wordt wel vanaf 1 januari 2013 verlengd van drie naar maximaal zes maanden. De andere wijzigingen gaan in per 1 januari 2014:

  • Werkgevers betalen een hogere premie als meer medewerkers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (ZW) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) zitten.
  • De hoogte en duur van de ziektewetuitkering wordt afhankelijk van het aantal jaren dat een medewerker heeft gewerkt. De maximale duur van de Ziektewetuitkering is twee jaar.
  • UWV beoordeelt na één jaar ziekte (nu is dit nog na twee jaar) of vangnetters die hun eigen werk niet meer kunnen doen, wel ander werk kunnen verrichten.