Eerste Kamer voor harmonisatie Participatiewet

23 december 2015 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet harmonisering instrumenten Participatiewet. Hierdoor geldt vanaf 1 januari 2016 een premiekorting van € 2.000 voor alle werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en vallen al deze werknemers onder de no-riskpolis.

De harmonisering van de instrumenten uit de Participatiewet is per 1 januari 2016 een feit. De Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met het wijzigingsvoorstel voor de Participatiewet, de Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV). Werkgevers die gebruik willen maken van onderstaande instrumenten, hebben daarvoor een doelgroepverklaring van iedere werknemer nodig. De werknemer moet die zelf aanvragen bij UWV of de gemeente en de werkgever moet hem vervolgens bewaren in de administratie.

Premiekorting van € 2.000 per werknemer per jaar

Door de harmonisatie worden er per 1 januari 2016 twee instrumenten beschikbaar voor alle werknemers die in de doelgroep van de banenafspraak vallen:

  • De mobiliteitsbonus – beter bekend als premiekorting – wordt € 2.000 per werknemer per jaar gedurende maximaal drie jaar voor alle werknemers die in de doelgroep van de banenafspraak vallen.
  • De no-riskpolis gaat gelden voor alle werknemers die in de doelgroep van de banenafspraak vallen. Hierdoor hoeven werkgevers het loon niet door te betalen als een werknemer ziek wordt en telt de werknemer niet mee voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).