Eigenrisicodragerschap alternatief voor UWV

2 juni 2014 | Door redactie

Zelf een verzekeraar zoeken voor de kosten van de Ziektewet (ZW) is voor uw organisatie mogelijk een goed alternatief voor de publieke verzekering bij UWV. Door het zogenoemde eigenrisicodragerschap (ERD) kan uw werkgever besparen op de kosten van de ZW. Besluit hij om een overstap te maken van de verzekering bij UWV naar ERD of andersom, dan heeft uw OR of PVT recht op een adviesaanvraag.

Onderzoeksbureau AStri vergeleek de ziekteverzuimduur van werknemers die onder de Ziektewet vallen van een private uitvoerder van de Ziektewet met die van UWV. Hieruit bleek dat de uitstroom uit de ZW bij de private uitvoerder na anderhalf jaar op gemiddeld 99,5% ligt, ruim 1 procentpunt hoger dan bij UWV. Concreet betekent dit dat bij UWV drie keer zo veel werknemers in de Ziektewet achterblijven ten opzichte van de private verzekeraar uit het onderzoek. Het kan dus heel goed zijn dat uw werkgever via een private verzekeraar minder lang een uitkering hoeft te verstrekken en dat scheelt een hoop geld.

Overstap UWV naar ERD is adviesplichtig

Een OR die een adviesaanvraag voor het voorgenomen ERD ontvangt, moet die zorgvuldig behandelen. Want ERD vormt ook een financieel risico. Stromen meer flexwerkers dan verwacht in de Ziektewet in, dan komt de organisatie opeens voor hoge kosten te staan. Of het ERD voordelig is, hangt af van de instroom van flexwerkers vanuit de organisatie, maar ook van bijvoorbeeld het soort premie dat de werkgever bij UWV betaalt.

Terugkeerpremie voor overstap naar UWV

Als uw werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, maar hij wil terugkeren naar de verplichte verzekering bij UWV, moet hij per 1 januari 2015 een zogenoemde terugkeerpremie gaan betalen. Deze premie is hoger dan de minimumpremie van 0,14% die op dit moment geldt bij terugkeer naar publiek verzekeren. Legt uw bestuurder deze overstap voor aan uw OR, houd daar dan rekening mee. Dit zou een extra argument kunnen zijn om toch eigenrisicodrager te blijven. Meer over de terugkeerpremie leest u in het bericht ‘Terugkeerpremie voor eigenrisicodrager ZW’.