Garantieverklaring ZW is voorlopig niet nodig

12 september 2012 | Door redactie

Als uw onderneming eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) wil worden, hoeft u voorlopig geen garantieverklaring bij uw aanvraag te voegen. Dit komt door de mogelijke hervorming van de ZW. Het wetsvoorstel hiervoor ligt nu voor goedkeuring bij de Eerste Kamer.

In het bericht ‘Wijziging ZW aangenomen door Tweede Kamer’ kon u al lezen dat het wetsvoorstel voor modernisering van de Ziektewet is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Als de Eerste Kamer straks ook akkoord gaat met dit wetsvoorstel, wordt onder meer de ZW-premie die uw onderneming betaalt vanaf 2014 afhankelijk van het aantal tijdelijke werknemers dat vanuit uw onderneming de ZW instroomt.

Eigenrisicodrager betaalt zelf de ZW-uitkeringen

Als uw onderneming eigenrisicodrager voor de ZW wil worden, moet u uw aanvraag vóór 2 oktober 2012 indienen bij de Belastingdienst. Bij deze aanvraag moest u voorheen een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling of verzekeraar meesturen, maar door de aanstaande wijziging van de ZW hoeft dit voorlopig niet. Stemt de Eerste Kamer straks niet in met de wijzigingen van de ZW, dan zal de fiscus u een brief sturen met het verzoek om alsnog een garantieverklaring op te sturen.
Als eigenrisicodrager voor de ZW draait uw onderneming zelf op voor de ZW-uitkering van zieke (ex-)werknemers die in de Ziektewet terechtkomen. Uw onderneming kan dit risico ook volledig of gedeeltelijk onderbrengen bij een verzekeraar. De ZW-premie is geen aparte premie, maar een opslag in de sectorpremie van de werkloosheidswet (WW). Als eigenrisicodrager voor de ZW betaalt u een lagere sectorpremie.

Voor eigenrisicodragerschap WGA blijft garantieverklaring nodig

Bij de aanvraag van het eigenrisicodragerschap voor de WGA is de verplichting om een garantieverklaring bij te voegen niet komen te vervallen.