Gemiddelde premie voor ZW-flex gepubliceerd

10 juli 2013 | Door redactie

UWV heeft onlangs de Juninota gepubliceerd. Hierin staan de gemiddelde WGA- en ZW-premies voor 2014 die uw onderneming straks moet afdragen voor vaste en tijdelijke werknemers die de Ziektewet (ZW) en Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) instromen.

In het bericht ‘Modernisering Ziektewet gaat definitief door’ kon u vorig jaar al lezen dat de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de hervormingen van de Ziektewet. Hierdoor wordt de ZW-premie vanaf 1 januari 2014 afhankelijk van het aantal tijdelijke krachten die vanuit uw onderneming de ZW instromen. Krijgen tijdelijke (ex-)werknemers daarna recht op een WGA-uitkering, dan gaat u daaraan meebetalen in de vorm van een gedifferentieerde WGA-premie voor flexkrachten. Deze premie komt bovenop de bestaande gedifferentieerde WGA-premie voor vaste werknemers die de WGA instromen.

Eind 2013 ontvangt u een beschikking

De hoogte van de WGA-vast en -flex en de ZW-flex maakt de Belastingdienst eind van dit jaar bekend: u ontvangt dan een beschikking met de premie voor uw onderneming. UWV heeft echter onlangs de gemiddelde premies voor 2014 bekendgemaakt:

  • gemiddelde WGA-premie voor vaste werknemers: 0,5%;
  • gemiddelde ZW-premie voor flexkrachten: 0,34%;
  • gemiddelde WGA-premie voor flexkrachten: 0,17%.

Minder uitkeringen voor tijdelijke werknemers

De overheid wil werkgevers met deze gedifferentieerde premies stimuleren zich in te spannen om ziekteverzuim van tijdelijke krachten te beperken. Omdat werkgevers voor zieke werknemers met een vast contract een loondoorbetalingsplicht van 104 weken hebben, is de financiële motivatie om deze werknemers weer aan het werk te krijgen veel groter.
De ZW-premie voor flexkrachten wordt niet voor alle ondernemingen afhankelijk van het aantal werknemers die de ZW instromen. Kleine werkgevers blijven namelijk de sectorpremie afdragen en middelgrote werkgevers gaan een combinatie van de sectorpremie en een individuele premie betalen. Alleen grote werkgevers betalen een premie die puur afhangt van de instroom in de Ziektewet.