Hervorming Ziektewet door de Tweede Kamer

13 juli 2012 | Door redactie

De hoogte en de duur van de Ziektewet (ZW)-uitkering worden vanaf 2013 waarschijnlijk afhankelijk van het aantal jaren dat de ZW-gerechtigde heeft gewerkt. Onlangs heeft de Tweede Kamer namelijk ingestemd met de hervorming van de ZW. Uw werkgever moet vanaf 2014 een hogere premie betalen als er veel werknemers met een tijdelijk dienstverband in de ZW belanden.

Op dit moment krijgen vangnetters nog een ZW-uitkering van twee jaar. Maar door de wijziging van de Ziektewet (pdf) krijgen uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband straks een uitkering op basis van hun arbeidsverleden. In eerste instantie ontvangen zij 70% van hun laatstverdiende loon. De duur van deze loongerelateerde uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat een werknemer heeft gewerkt. Vervolgens zal dit worden teruggebracht naar een uitkering van 70% van het minimumloon.

Loondoorbetalingsverplichting geschrapt

In het bericht ‘Loondoorbetaling uitzendkrachten van de baan’ heeft u kunnen lezen dat het wetsvoorstel voor de hervorming van de ZW bij de Tweede Kamer lag. Op advies van de Raad van State werd de loondoorbetalingsverplichting voor uitzendbureaus van twee weken uit dit wetsvoorstel geschrapt. Maar op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer wel ingestemd met de andere onderdelen van het wetsvoorstel. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat met het voorstel is de invoering een feit.