Lagere uitkering voor Ziektewetgerechtigden

Uitzendkrachten, mensen met een tijdelijk dienstverband en werklozen krijgen vanaf 1 januari 2013 mogelijk een lagere uitkering als zij in de Ziektewet terechtkomen. Onlangs heeft het kabinet namelijk ingestemd met het voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de regels voor de Ziektewet strenger te maken. De hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering worden afhankelijk van het arbeidsverleden van de zogenoemde vangnetter.

14 december 2011 | Door redactie

Op dit moment heeft een werknemer die terechtkomt in de Ziektewet recht op een uitkering van 70% van zijn laatstverdiende loon. Per 1 januari 2013 worden de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering afhankelijk van hoe lang iemand heeft gewerkt. Als een werknemer in de Ziektewet terechtkomt, ontvangt hij straks in eerste instantie gewoon 70% van zijn laatstverdiende loon. Op basis van het aantal gewerkte jaren kan dit later worden teruggebracht tot 70% van het minimumloon. Dit is gelijk aan de hoogte van de bijstand. Een Ziektewetgerechtigde heeft maximaal 24 maanden recht op deze uitkering.

Premie afhankelijk van instroom Ziektewet

Ook als werkgever moet u een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal vangnetters. Zo komen er hogere premies voor organisaties waarbij veel ex-werknemers in de Ziektewet zitten. Bij kleine organisaties wordt deze premie afhankelijk van het aantal werknemers in de sector dat in de Ziektewet belandt. Daarnaast moeten uitzendbureaus straks twee weken het loon doorbetalen als uitzendkrachten ziek worden. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Uitzendbureau moet langer loon doorbetalen’.

Grote instroom in WIA

Werknemers met een tijdelijk dienstverband zijn gemiddeld langer ziek dan werknemers die in vaste dienst zijn. Zij zorgen dan ook voor een grote instroom in de WIA. Om ervoor te zorgen dat mensen met een tijdelijk dienstverband, uitzendkrachten en werklozen sneller aan de slag gaan, wil minister Kamp de regels voor de Ziektewet aanpassen.