Onzekere toekomst voor eigenrisicodragerschap

2 september 2013 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat door de veranderingen in de Ziektewet en WGA meerdere verzekeringsmaatschappijen stoppen met het aanbieden van een WGA-verzekering. Heeft uw onderneming het arbeidsongeschiktheidsrisico ondergebracht bij één van de verzekeraars die ermee stopt, dan moet u op zoek naar een nieuwe aanbieder.

Per 1 januari 2014 gaat de nieuwe Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (pdf) in. Voor verzekeraars zorgt deze verandering voor flinke onduidelijkheid over de risico’s. Zolang die niet uitgekristalliseerd zijn, kan het vaststellen van de verzekeringspremie eigenlijk alleen op basis van nattevingerwerk gebeuren. Niet elke verzekeraar durft dit risico aan. Zo is Allianz vorig jaar al gestopt met het aanbieden van een WGA-verzekering. Ook Delta Lloyd kondigde onlangs aan er geleidelijk mee te stoppen. Volgens SC Online blijven Achmea en ASR de verzekering wel aanbieden en laten Univé en Nationale Nederlanden deze maand weten of ze de verzekering behouden.

Vanaf 2016 ook eigen risico voor flexkrachten

Door de veranderingen in de ZW en WGA gaan werkgevers per 1 januari 2014 ook WGA- en ZW-premie betalen voor flexwerkers. De eerste twee jaar loopt deze WGA-flexpremie voor elke onderneming nog via UWV, maar vanaf 2016 vallen ook flexkrachten onder het eigen risico. Uw onderneming wordt dan eigenrisicodrager voor het volledige risico op arbeidsongeschiktheid van vaste en tijdelijke krachten, of helemaal niet. Eigenrisicodrager worden voor een deel van het risico is niet mogelijk.

Meer dan de helft is eigenrisicodrager voor de WGA

Uit de poll op de website van Salaris Rendement blijkt dat meer dan de helft van de ondernemingen momenteel eigenrisicodrager is voor de WGA. 

Is uw onderneming eigenrisicodrager voor de WGA?