Sectorpremies voor zieke werknemers bekend

2 december 2013 | Door redactie

UWV heeft onlangs de gemiddelde loonsom per 1 januari 2014 vastgelegd op € 30.700. Heeft uw organisatie een loonsom van maximaal € 307.000 (tien keer de gemiddelde loonsom), dan betaalt u een sectorpremie voor de WGA-vast, ZW-flex en WGA-flex. Volgens UWV is 84% van de werkgevers ingedeeld als kleine werkgever.

Per 2014 stijgt de gemiddelde loonsom naar € 30.700. Nu is dit nog € 30.300. UWV gebruikt de gemiddelde loonsom om werkgevers in te delen in kleine, middelgrote of grote werkgevers en dit bepaalt of u voor de WGA-vast, ZW-flex en WGA-flex een individuele, combinatie- of sectorpremie moet afdragen.

Kleine werkgevers betalen een sectorpremie

Als uw organisatie een loonsom heeft van honderdmaal de gemiddelde loonsom of meer (€ 3.070.000), is uw onderneming een grote werkgever. Uw organisatie draagt dan een premie af die gebaseerd is op de individuele instroom van zieke werknemers in de Ziektewet (ZW) en Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Maar 2% van de werkgevers is ingedeeld als grote werkgever.
Voor kleine ondernemingen met een loonsom van maximaal tien keer de gemiddelde loonsom (€ 307.000) gaan drie verschillende sectorpremies gelden. Deze sectorpremies voor de WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex (pdf) (pagina 35) zijn onlangs bekendgemaakt door UWV. Middelgrote werkgevers (14% van de werkgevers) gaan een combinatiepremie betalen, bestaande uit een deel sectorpremie en een deel individuele toeslag.

Naast gedifferentieerde WGA-vast ook WGA-flex en ZW-flex

Door de hervorming van de Ziektewet komt er een aparte ZW-flexpremie. Ook komt er een nieuwe WGA-flexpremie naast de al bestaande gedifferentieerde WGA-premie (WGA-vast). Zie ook het bericht ‘Verzekeraars stoppen met WGA-verzekering’. 

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de hervorming van de Ziektewet, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!