Terugkeerpremie voor eigenrisicodrager ZW

14 april 2014 | Door redactie

Grote en middelgrote ondernemingen die nu eigenrisicodrager voor de Ziektewet zijn, moeten als zij terug willen naar het publieke bestel in de toekomst de eerste twee jaar een zogenoemde terugkeerpremie betalen. Deze zal hoger zijn dan de minimumpremie van 0,14% die nu geldt bij terugkeer naar UWV.

Als uw onderneming eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW) maar u terug wilt naar de verplichte verzekering bij UWV, moet u mogelijk de zogenoemde terugkeerpremie gaan betalen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de introductie van deze premie vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) bekendgemaakt.

Na terugkeer nu twee jaar minimumpremie

Nu er voor de Ziektewet een gedifferentieerde premie is die voor (middel)grote ondernemingen (deels) afhangt van de instroom vanuit de onderneming in de Ziektewet, is het voor grotere ondernemingen die eigenrisicodrager voor de ZW zijn, vaak gunstig om terug te keren naar UWV. De eerste twee jaar na terugkeer hoeven voormalig eigenrisicodragers namelijk maar een minimumpremie te betalen. In 2014 bedraagt deze 0,14%.
Bij de WGA is deze minimumpremie logisch, omdat er ook pas twee jaar na terugkeer bij UWV uitkeringen kunnen ontstaan. De werkgever betaalt bij ziekte immers eerst twee jaar lang het loon door. Bij de Ziektewet kunnen er direct na de terugkeer bij UWV al ZW-uitkeringen ontstaan in de betreffende onderneming.

Terugkeerpremie per 1 januari 2015

Daarom vindt minister Asscher dat deze minimumpremie voor de ZW niet in verhouding staat tot het werkelijke risico. Wat hem betreft moeten grote en middelgrote werkgevers die terugkeren naar de verzekering van UWV daarna de eerste twee kalenderjaren de helft van de sectorpremie ZW betalen, tenzij dit lager uitvalt dan het individuele werkgeversrisico dat UWV kan berekenen op basis van een eerder verzekerde periode via UWV. In dat geval geldt de hogere individuele premie. Voor (middel)grote werkgevers in sectoren waar de helft van de sectorpremie ZW lager is dan de feitelijke minimumpremie heeft de invoering van de hogere terugkeerpremie per 1 januari 2015 geen gevolgen.